Styrelse

Styrelsen 2016/2017

Styrelsen 2023/2024

Namn Befattning Telefon
Anki Westermark
Ordförande
070 – 679 11 95
Lena Åström
Kassör
070 – 672 97 22
Margareta Englund
070 – 287 45 98
Anna-Lena Wilhelmsson
070 – 348 77 43
Helena Granholm
070 – 231 20 58
Marinette Isaksson
Sekreterare
070 – 588 91 16
Ylva Forsner
070-575 83 72