Bli medlem

Det kostar endast 100 kr per år att vara medlem i Umåkers Damklubb

Vill du bli medlem, betala in 100 kr på Damklubbens bankgironr 329-0566.grillkvaell_i_verroed_20110201_1969624877
Eller swisha till 070-672 9722 (Lena Åström Kassör)
Ange namn, adress och E-post adress.

Har du frågor, så kan du kontakta:

  • Anki Westermark
    070-679 11 95 (kvällstid)
  • Lena Åström
    070-672 97 22 (kvällstid)
  • Marie Blomqvist-Larsson
    marie.blomqvist.larsson@umu.se